Науково-методична діяльністьОпис досвіду роботи вчителя Актуальність  досвіду
Проблема:
«Використання елементів   ІКТ на уроках української мови та літератури як засіб формування когнітивної компетенції сучасного учня»
У час активного розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій саме життя ставить на чергу дня володіння технічними засобами навчання сучасного типу: компютером, інтерактивною дошкою, мультимедійним проектором тощо.
Реалії життя породжують проблеми матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, володіння вчителем методикою їх використання, умілим підбором матеріалу, сучасних засобів навчання.
Сучасний учитель повинен вносити в навчальний процес нові методи подачі інформації. Виникає питання, навіщо це потрібно?
Це потрібно для того, щоб з допомогою комп’ютерних технологій, інтернет-ресурсів учителі отримали можливість подавати нову інформацію таким чином, щоб задовольнити індивідуальні запити кожного учня, які мають на меті такі  завдання:
1) навчити кожну дитину за короткий проміжок часу освоювати, перетворювати і використовувати в практичній діяльності величезні масиви інформації;
2) організувати процес навчання так, щоб дитина активно, з цікавістю і захопленням працювала на уроці, бачила плоди своєї праці і могла їх оцінити.
Інтеграція ІКТ та сучасних освітніх технологій стимулює когнітивний інтерес до будь-якого навчального предмету, що  дає старт для мотивації їх вивчення, підвищення  ефективності викладання і навчання та, як результат, якості освіти.
Мета досвіду: апробування можливостей ІКТ на формування когнітивної особистості школяра на уроках української мови і літератури, забезпечення якісної освіти з предметів.
Завдання досвіду
Застосування засобів ІКТ в системі освіти перш за все направлене на вдосконалення існуючих технологій навчання. Комп’ютерні технології не замінюють, а лише підсилюють дослідницькі, інформаційно-пошукові і аналітичні методи роботи з навчальним матеріалом.
Програмне забезпечення дозволяє вчителю-предметнику знайти свій підхід до викладання предмета. Використання навчальних програм є дуже ефективним методом навчання, якщо він поєднується з традиційними методами, при цьому вчитель повинен стати проміжною ланкою між комп’ютером та учнем. Тоді застосування мультимедійних технологій сприятиме формуванню інтелектуальних умінь, творчої діяльності учнів, які можуть стати  співавторами уроку.
Головною метою моєї роботи  є завдання зробити уроки української мови і літератури цікавим ( для учня це означає -  посильними і результативними). Тому пріоритетними завданнями дослідження є:
1)  визначення сучасних педагогічних технологій, зокрема ІКТ, які б максимально сприяли якісній гуманітарній освіті;
2)  формування духовно багатої особистості, яка характеризується свідомим ставленням до мови, розвиненим інтелектом, а отже, й мовленнєвою пам’яттю, мовним чуттям.
3)  розробка методичних продуктів щодо реалізації унаочнення навчання засобами ІКТ (створення медіапосібника «Українська література. 7 клас. Мультимедійні дидактичні матеріали» за програмою нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти)

Гіпотеза досвіду:
Впровадження елементів ІКТ при вивченні української мови і літератури забезпечить:
-     розвиток когнітивної компетенції учителів;
-     стимулювання самостійної діяльності учнів при підготовці до уроків;
-     підвищення мотивації досягнення максимальної результативності у навчанні через створення ситуації успіху, що сприяє повноцінній діяльності кожної дитини;
-     підвищення якості знань учнів;
-     формування життєво необхідної компетентності отримання інформації за допомогою ІКТ;
-     підвищення вихованості учнів.

Для ознайомлення з досвідом моєї роботи перейдіть на адресу: 

https://drive.google.com/file/d/0B4fUnXMTXvemalV2WjlEdVpwc1U/view?usp=sharing

Немає коментарів:

Дописати коментар